Vad är squaredans?

Squaredance är USA:s officiella folkdans och dansas av över 6 miljoner människor. Den har sitt ursprung i Europa, där dess föregångare var högrestånds-, gilles, och olika typer av uppställningsdanser. De människor, som utvandrade till Amerika, tog med sig mycket av sin kultur, så även danserna. Utvecklingen har gått från traditionell squaredans till dagens moderna. Henry Ford var bland annat med och bidrog mycket till squaredansens standardisering så att den kan dansas på samma sätt oavsett var i världen man befinner sig.

IMG_2526
Bilden ovan, om du klickar på den så får du se  en filmsnutt som visar hur squaredance ser ut.

Bålsta Square Dancers