A1 tips

1. Belles and Beaus (couples facing same direction only) – Beaus till vänster och Belles till höger.
2. Brace Thru – Med den du tittar på drar du förbi med höger, ett normalt par = Courtesy Turn och ett onormalt par = U-turn back.
3. Cross Trail Thru – Pass Thru och Half sashay.
4. Triple Trade – Tre par som gör en trade.
5. Triple Scoot – Tre stycken gör scoot, dom andra gör den uttittande delen i en vanlig Scoot Back.
6. Grand Follow Your Neighbor – Alla som kan gör inface delen, dom andra gör outface delen.
7. Quarter Thru – Hinge med höger hand och trade med dom som möts i mitten.
8. Wheel Thru – Lead Right och pass thru.
9. Turn and Deal (2-faced lines, lines facing out) – Half tag och fortsätta att vrida sig i rörelseriktningen en kvart.
10. Pass In/Out – Passera och sedan vända sig ut eller in mot mitten.
11. Chain Reaction (1/4 tag)
12. Mix – Centers Cross Run, dom andra går ihop och gör en trade.
13. Lockit – En kvart i mitten och en kvart för yttrarna.
14. Right (Left) Roll to a Wave – Vända sig om till höger eller vänster, resultat två waves. Right roll to a wave ger Högerhandsvåg, Left ger Vänsterhandsvåg.
15. Cast a Shadow
16. Six-Two Acey-Deucey – Sex personer circulerar och två (very centers) trade.
17. Clover and (Anything) – Leaders gör Cloverleaf, trailers gör Anythingdelen.
18. Turn and Deal (ocean waves & other Lines) – Läs nummer nio
19. Quarter In/Out – En kvart in eller ut mot partnern.
20. Cross Over Circulate (two faced lines) – Intittarna = couples circulate med halfsashay, Uttittarna = Turn and deal (lite längre än vanligt).
21. Partner Tag – Face partner, pass thru.
22. Partner Hinge – En halv partner trade.
23. Horseshoe Turn – Längst ut (från mitten)= cloverleaf, Närmast mitten = partner tag.
24. Pass the Sea – Som pass the ocean, men det blir en vänsterhandsvåg.
25. Split Square Thru – Efter andra handen vänder sig dom ifrån mitten.
26. Step and Slide – Dom som står i mitten tar ett steg framåt, Yttrarna går ihop bakom dom andra.
27. Transfer the Column – Person 1-2 Track II och Face In, Person 3-4 Extend-Cast off 3/4-Extend
28. Cross Over Circulate (ocean waves & other lines) – Är jag en ytter och tittar in så blir jag en center och tittar ut och vice versa.
29. Swap Around – Personen till höger går rakt fram samtidigt som personen till vänster flippar över till platsen bredvid.
30. Explode the Line – Dom i mitten tar ett kliv framåt, alla vänder sig in mot mitten och drar förbi med höger hand.
31. As Couples Concept – Ett par blir en person.
32. Ends Bend – Yttrarna gör en halv run och tittar på varandra.
33. Square Chain Thru – Höger dra förbi, vänster våg, left swing thru och turn thru.
34. Scoot and Dodge – Infacers = Scoot back, Outfacers = Dodge
35. Double Star Thru – Två Star Thru, första normal, andra handbyte, killen vänster och tjejen höger.
36. Left Wheel Thru – Lead left och pass thru.
37. (Anything) and Cross (Named Dancers) Cross – Dra förbi med den lediga handen på diagonalen.
38. Fractional Tops – Består av 1/4-top, 1/2 top & 3/4 top. Börjar med en trade och räkna sedan kvartarna.
39. Three Quarter Thru – 3/4 med höger och trade med dom som möts.
40. Triple Star Thru – Tre Star Thru, 1:a = vanlig 2:a = ovanlig 3:e = vanlig.
41. Cycle and Wheel – Dom som kan Recycle dom andra Wheel and Deal.
42. Grand Quarter Thru – Alla som kan 1/4 och dom som kan gör en trade.
43. Grand Three Quarter Thru – Samma som ovan fast 3/4
44. Explode and (Anything) – Om det är linjer glöm inte bort vad ni i mitten ska göra!
45. Pair Off – Vända sig ut ifrån mitten.
46. Reverse Swap Around – Personen till vänster går framåt, personen till höger flippar över till platsen bredvid sig.
47. Cross Clover and (Anything) – Halfsashay och Cloverleaf = crossclover
48. Any Hand Concept – Använd den hand du kan i första delen.
49. Preface Items – Benämningar gällande formationer och positioner.
50. Split Square Chain Thru – Höger dra förbi, fortsätt med dom ”andra”.
51. Triple Cross – Tre stycken drar förbi med den lediga handen.

Bålsta Square Dancers