Ekonomi

Avgifter:

Medlemsavgift: 150 kronor/år

Kursavgift: 500 kronor/termin

Kursavgift: 50 kronor/tillfälle

Plus giro:  474 64 59-9

Bålsta Square Dancers