Plus Tips

1 Acey Deucey – Centers Trade , Ends Circulate
2 Teacup Chain – Mitten med höger 3/4, mitten med vänster 5/4
3 Ping Pong Circulate – I en wave, extend och partner trade. Inte i en wave, step to a wave.
4 Load The Boat – Yttrarna passerar 3 personer runt dom andra och sedan face in. I mitten, Pass Thru och vända ryggen till partner, Partner Trade med den nya och avsluta med en Pass Thru.
5 Peel Off – Vissa likheter med Cloverleaf, den som står först (leader) hamnar längst ut, den som står som tvåa (trailer) hamnar i mitten.
6 Linear Cycle (from waves only) – Hinge, uttittaren Fold, Double Pass Thru, Peel Off. Den sista saken, peel off, görs åt det hållet baserat på typ av wave. Höger Wave = peel off till höger, Vänster Wave = peel off till vänster.
7 Coordinate – Circulate 1 1/2, Centers sex personer trade, Ensamma yttrarna och dom i mitten move up.
8 (Anything) and Spread – Centers och Ends byter plats med varandra i sidled.
9 Spin Chain the Gears – Centers med Ends Trade, New centers Cast Off 3/4, New Ends U-turn back, Bilda Stjärnor!, Gå 3/4 i stjärnorna, Dom som möts i mitten Trade och 3/4 med den personen dom möter i andraläget, Dom som inte har gjort något = Peel Off
10 Track II – Tandempartner Trade, Centers Pass Thru, Step to a Wave.
11 (Anything) and Roll – Bygger på det föregående callet som i sin tur måste ha en vridande eller en cirkelformad rörelse i sig. Roll innebär att alla berörda vrider sig en 1/4 extra i rörelseriktningen.
12 Follow Your Neighbor – Infacers Touch 3/4 med närmaste handen, Outfacers Split Circulate and ROLL.
13 Fan the Top – 3/4 i mitten och 1/4 för yttrarna.
14 Explode the Wave – Släppa taget, gå förbi, vända sig in mot mitten av Waven och dra förbi med höger hand.
15 Explode and Anything (waves only) – Släppa taget, gå förbi, vända sig in mot mitten och invänta Anythingcallet.
16 Relay the Deucey – Centers och Ends Trade, New Centers Cast off 3/4, Ends Circulate 1/2, Trade med höger, Trade med Vänster samtidigt som yttrarna cirkulerar, Trade med Höger, Centers Cast Off 3/4 och Ends move upp. Den personen jag började med får jag tillbaks, fast diagonalt och på andra sidan i squaren.
17 Peel the Top – Leaders Peel Off och Trailers Extend och Cast Off 3/4, Ends move up
18 Diamond Circulate – Cirkulera till nästa plats i diamanten snett till höger eller vänster. Höger, Vänster, Facing, Pekare mot Pekare (Point to Point) och Funny är en del varianter av diamanter som brukar förekomma.
19 Single Circle to a Wave – Fatta båda händerna med den ni tittar på, Cirkulera till vänster 1/2 och Step to a Wave.
20 Trade the Wave – Byt plats med den som tittar åt samma håll som du.
21 Flip the Diamond – Pointers = Run, Centers = Diamond Circulate.
22 Grand Swing Thru – Alla som kan med höger och Alla som kan med vänster.
23 Crossfire – Centers Trade, Ends Cross Fold, Traders Extend.
24 All 8 Spin the Top – Som en Spin The Top fast alla åtta är inblandade samtidigt.
25 Cut the Diamond – Pointers = Slide together and Trade, Centers = Diamond Circulate.
26 Chase Right – Personen till höger vänder sig till höger och tittar åt andra hållet, sen gör alla Split Circulate två gånger.
27 Dixie Grand – Right and Left Grand, fast enbart tre händer.
28 3/4 Tag the Line – Alla vänder sig in mot mitten, Leaders Double Pass Thru, Trailers Pass Thru och Step to a Wave.
29.Spin Chain and Exchange the Gears

Bålsta Square Dancers