Med anledning av det aktuella coronaläget  har styrelsen i Bålsta Square Dancers beslutat att ställa in all verksamhet (kurser och öppna danser), föreningen kommer att starta återigen när hälsoläget så medger.

Bålsta Square Dancers