Avgifter:

Medlemsavgift: 150 kronor/år

Kursavgift: 400 kronor/termin

Nybörjarkurs: 450 kronor/termin, inkl medlemsavgift

Kursavgift: 50 kronor/tillfälle

 

Plus giro:  474 64 59-9